Romas katoļu Baznīcas

VASARAS KATEHĒZES NEDĒĻA


Dokumenti

Nometne ir reģistrēta https://www.nometnes.gov.lv

Pēc bērna elektroniskās reģistrācijas, lūdzam aizpildīt sadaļā "pieteikšanās" atrodamos dokumentus 2 eksemplāros:

  • līgumu
  • anketu
  • noteikumus(pārrunāt ar bērnu un parakstīt).Šos dokumentus nosūtīt uz norādīto e-pastu.
  • brivprātīgā līgumu(jauniešiem, kuri kalpos kā brīprātīgie).

Iepazīstieties ar līdzi ņemamo lietu sarakstu.

Atcerieties par ārsta zīmi! Saskaņā ar "Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem"

Gan dienas, gan diennakts nometnes dalībnieki ne vēlāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. 

 (Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai SPKC bērnu ir vai nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 saslimšanas pazīmes. Tāpat arī novērtē vispārējo veselības stāvokli un apzina, vai bērnam pastāv kādi veselības riski saistībā ar uzturēšanos nometnē. Izziņā ārsts norāda to, ka bērns drīkst vai nedrīkst apmeklēt nometni, ir vai nav kādi ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz sporta nodarbībām, diētu, alergēniem utml.)