Romas katoļu Baznīcas

VASARAS KATEHĒZES NEDĒĻA


Noteikumi

 

Es gribu šajā laikā satikt Dievu un iedraudzēties ar citiem Dieva draugiem.

Es centīšos pildīt Dieva likumus un atbalstīt citus šajā ceļā.

Es apņemos ievērot tālāk norādītos nometnes noteikumus:

 1. Drošības prasību ievērošana:
  • Jāievēro visi nometnes vadības rīkojumi;
  • Jārūpējas par savu un citu drošību;
  • Jābrīdina nometnes vadību, ja nometnes teritorijā ir svešas personas.
  • Bez vadītāja atļaujas aizliegts:
 2. Atstāt nometnes teritoriju;
 3. Atstāt nodarbību vietu;
 4. Aiztikt vai glaudīt dzīvniekus;
 5. Iesaistīties sarunās ar svešiem cilvēkiem;
 6. Lietot uzturā nezināmus augus;
 7. Lietot medikamentus, ja tas nav saskaņots ar nometnes vadību.
 8. Higiēnas prasību ievērošana:
  • Pirms ēdienreizēm un pēc tualetes apmeklējuma jāmazgā rokas;
  • Jārūpējas par personisko higiēnu;
  • Jārūpējas par apģērba un veļas savlaicīgu maiņu;
  • Jārūpējas par tīrību un kārtību savā istabā un telpās, kuras tiek lietotas.
 9. Nometnes iekšējās kārtības noteikumi:
  • Precīzi jāievēro nometnes programma;
  • Saudzīgi jāizturas pret savām un citu mantām;
  • Mobilais telefons tiek nodots grupas audzinātājam, to atļauts lietot dienas kārtībā norādītajā laikā;
  • Vecāki vienmēr var sazvanīt bērnu piezvanot uz stacionāro telefonu, nometnes organizatora mobilo tālr. vai audzinātāja mob.tālr.
  • Pēc naktsmiera iestāšanās jāievēro klusums;
  • Meitenes un zēni nakšņo atsevišķās istabās;
  • Bērni nēsā vienkāršu, ērtu un kārtīgu apģērbu, bez logotipiem, kas satur alkohola, narkotiku, seksa reklāmas vai nezināmu simboliku;
  • Aizliegts lietot alkoholu, cigaretes un jebkāda veida apreibinošas vielas;
 10. Ugunsdrošības noteikumi:
  • Sveces, sērkociņus, šķiltavas u.c. ugunsnedrošus priekšmetus bez vadītāja atļaujas lietot aizliegts;
  • Ja pamanāt dūmus vai degšanu telpās, nekavējoties pametat telpas.
 11. Drošība peldēšanās laikā:
  • Peldēšanās notiek audzinātāju uzraudzībā, tikai tam paredzētajos laikos;
  • Nedrīkst atrasties tiešā ūdenstilpņu tuvumā bez pieaugušā klātbūtnes;
  • Stingri jāievēro vadītāju norādījumi peldēšanās laikā.

 

Ar visiem jautājumiem, grūtībām, neskaidrībām apņemos vērsties pie sava audzinātāja vai animatora.