Romas katoļu Baznīcas

VASARAS KATEHĒZES NEDĒĻA


Pieteikties

Pieteikšanās

2022. gadā no 13. - 18.jūnijam Gančauskās(netālu no Siguldas) notiks 8. Latvijas katehēzes nedēļa " Kur sākas Debesu valstība?".

Nometne sākas 13.jūnijā plkst.18.00, beidzas 18.jūnijā apm. plkst.13.00. Bērniem lūdzam atbraukt pakaļ līdz plkst.14.00

Lūgums atvest ziedus un zaļumus mūsu nometnes baznīcas greznošanai-ieteicams garkātainus: pujenes, īrisus, lupīnas, var arī pļavu ziedus!

Dienu kārtība atrodama šeit.

Šobrīd dokumenti ir aktualizēti!

ŠEIT ir līdzi ņemamo lietu saraksts.

Vispirms lūdzam bērnu reģistrēt elektroniski apakšsadaļā "pieteikšanās anketa".Pierakstiet reģistrācijas kodu.

Aizpildiet līgumu, norādot reģistrācijas kodu un aptaujas anketu.Pārrunājiet ar bērnu nometnes kārtības noteikumus un lūdziet bērnu tos parakstīt.

Brīvprātīgā līgumu atradīsiet šeit.

Līgumu un aptaujas anketu nosūtiet: kanela21@outlook.com

Ierodoties nometnes vietā līdzi ņemat parakstītus nometnes kārtības noteikumus, ĀRSTA ZĪMI, kura nav izdota vēlāk par par 7.jūniju 2022 un pārskaitījuma apstiprinājumu.

Ziedojums: Eiro 130,- .

Ziedojums iespējams skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz līgumā norādīto bankas kontu:

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija Rīgas sv. Jāzepa klosteris

Drustu iela 36a, Rīga,

Reģ.nr. 90000511296

LV 90000511296

Drustu iela 36a, Rīga LV 1002, Latvija

LV81UNLA0003000701913

LUB

UNLALV2X

norādot: mērķis: ziedojums par kanela22,dalībnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Atsevišķi aprunātos gadījumos to var veikt ierodoties uz nometni.Ja bērns neattaisnotu gadījumu dēļ neierodas uz nometni, ziedojums netiek atgriezts.Ziedojums nesedz uzturēšanās izmaksas. Būsim pateicīgi par ziedojumiem un lūgšanām.