Romas katoļu Baznīcas

VASARAS KATEHĒZES NEDĒĻA

Atlikšas 15 reģistrācijas vietas.
Pasākums
E-pasts

Ziņas par bērnu

Aizpildiet formu
Vārds, uzvārds
Personas kods
Adrese
Tālrunis
Saņemti sakramenti, kad, kur
Kristība
Grēksūdze
Pirmā Komūnija
Iestiprināšana.
Apmeklē katehēzi (gadi/mēn./ned.)